Vyklízení bytu není jen tak

Články partnerů

Zdědili jste starý dům a potřebujete jej pro případ rekonstrukce celý vyklidit? Není to žádný problém, protože existují dnes firmy, které mají tyto služby v popisu práce. My tak máme možnost věnovat se něčemu jinému, jistě příjemnějšímu a ušetříme spoustu času.

Co tedy můžeme od takových služeb očekávat

Vyklízení bytů a objektů, kdy jde mnohdy i o vyklízení pozůstalosti po zemřelém,  dnes využívá mnoho lidí, ale také fyzických osob. Firmy totiž také disponují různě velikým majetkem v podobě starých hal nebo skladových prostor, které potřebuje zrekonstruovat pro případné rozšíření výroby a vzhledem k tomu je potřeba tedy tyto prostory vyklidit. jestliže máme zájem o vyklízení pozůstalosti, musíme také myslet na půdní nebo sklepní prostory, které jsou součástí objektu a k tomu musíme také počítat i případnou zahradu. Zde se může nacházet nepřeberné množství starého harampádí, které je již prakticky k ničemu a je tudíž velmi vhodné jej zlikvidovat. Staré a nepotřebné věci se mohou také  po domluvě věnovat například charitě. Práce pracovníků vyklízecích firem také spočívá v demontáži starého a nepotřebného nábytku, kuchyňských linek a dalších věcí. Důležitou součást celé likvidace představují elektrospotřebiče. Ty do klasického komunálního odpadu nepatří. Musejí se odvézt do specializovaného sběrného dvora, kde si s tímto odpadem náležitě poradí. Mnohé firmy také mohou zařídit i drobné bourací práce a pokud je zákazníkem nějaká firma, která mimo klasické vyklízení nábytku nabízí mnohdy i skartaci starých a nepotřebných dokumentů.

vyklízení pozůstalostí Brno

Vyklízení pozůstalosti a legislativa

Jestliže máme před sebou vyklízení bytu, musíme také nejdříve vědět následující: pokud byl byt v osobním vlastnictví, můžeme přistoupit k vyklízení okamžitě. Z právního hlediska je to zcela přijatelné, ale jestliže byl zemřelý nájemníkem, je zde vyklízení trošku problematické. Tady je vyklízení v kompetenci dědiců a může nastat i situace, kdy se neobjeví dědic žádný. Tady se čeká až půl roku a poté má právo majitel veškerý majetek dokonce i prodat. Legislativa v tomhle směru mluví jasně, i když to může znít jakkoliv podivně.

Vyklízení větších prostor

I k takové práci, jako je vyklízeních skladů nebo činžovních domů je určitě potřeba zkušený odborný tým pracovníků, kteří vědí,jak na to. Realizaci takového rozsahu svépomocí můžeme rovnou vzdát. Vyklízení většího rozsahu není jistě na jeden den a cena se pochybuje vždy od velikosti objektu a složitosti případu. K takovým akcím, ale i k těm menším je možné také přistavět objemový kontejner, který pojme prakticky vše, co potřebujeme zlikvidovat. jejich velikost je různá a tak je třeba se domluvit přímo s vyklízecí firmou.

V některých případech vyklízení u soukromých osob, ale může se stát i u fyzických osob, najdeme při samotné práci dávno zapomenuté věci nebo dokonce starožitný nábytek. některé firmy v tomto případě nabízejí i odkup těchto starožitných věcí a my si tím ušetříme spoustu práce a  starostí.

Vyklízení objektů přímo na míru

Tak, jak fungují služby stěhování na míru nebo stavba domu na míru, tak přesně takto může probíhat i vyklízení prostor na míru. Postačí, když si společně s pracovníky vyklízecí firmy dohodneme vše potřebné, jako je čas, datum a odvoz nepotřebných věcí. Pak můžeme jen předat klíče a vše ostatní necháme na odborné firmě. Po dohodě s pracovníky firmy můžeme také některé věci dát třeba na charitu. Vyklízecí firma navíc disponuje svým vlastním vozovým parkem, takže se určitě nemusíme starat o odvoz.

Komentovat příspěvěk